Uhelné sklady Osoblaha

... dobré ceny a vynikající kvalita ...

Ceník

FOTOGALERIE

Informujte se o podporách a výhodách topení tuhými palivy

... níže uvedené odstavce Vás provedou dotacemi a výhodami, které by bylo škoda neznat ...

DOTACE - Finanční podpora
 • Společnost Severočeské doly a.s. si Vás dovoluje informovat o akci Finanční podpora od SD, která bude spuštěna 1.1.2016. Každému spotřebiteli Bílinského nízkosirnatého uhlí, který v letech 2016-2017 vymění svůj starý kotel na fosilní paliva za nový kotel (nevztahuje se na „přestavby“) splňující parametry 3., 4. či 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé uhlí a současně zakoupí v jednom z oceněných uhelných skladů v rámci Kategorizace US produkt Severočeských dolů a.s. – tj. bílinské hnědé uhlí v druhu kostka, ořech1 nebo ořech2, a to jednorázovým nákupem v minimálním objemu 3 tuny, bude poskytnuta finanční podpora ve výši 3 000,- Kč.
 • Druhá část odměny, tedy další 3 000,- Kč, bude poskytnuta tomu spotřebiteli, který zakoupí v následujícím kalendářním roce opět jednorázově min. 3 tuny bílinské tříděné uhlí v jednom z oceněných uhelných skladů. Podmínky projektu Finanční podpora od SD naleznete zde. Formulář je nutné vytisknout oboustranně! Počínaje rokem 2014 je v ČR zakázán prodej kotlů 1. a 2. emisní třídy spalujících fosilní paliva. Od 1.9.2022 je v ČR zakázáno výše uvedené kotle 1. a 2. emisní třídy provozovat. V roce 2017 (od 1.1.2017) je vyhlášen zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy. Jedná se o kotle spalující převážně hnědé uhlí.Nečekejte a vyměňte své staré (v brzké době nevyhovující) kotle za nové a získejte zpět 6 000,- Kč.
 • Prodávané uhlí
  V rámci dalšího zkvalitnění prodeje tříděného uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. bylo dne 1. 8. 2013 zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. Tento proces považujeme za nezbytnou zpětnou vazbu nejen pro nás coby producenta, ale jedná se o splnění kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako rozhodující. Kritéria jsou posuzovány v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory obchodu. Konkrétní sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku. Kategorizace bude probíhat i v průběhu roku 2016.
  Reklamační řád
  Reklamační řád pro prodej pevných paliv vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ). Reklamací se dále rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady dle NOZ.
 • 1. Uplatnění reklamace - Kupující má právo na dodání dohodnutého zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li věc uvedené vlastnosti, je vadná. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při dodání zboží. Reklamované zboží ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí kontrolu. Za případné samovznícení při nevhodném skladování paliva nese odpovědnost kupující.
 • 2. Reklamace váhového množství paliva - Kupující je povinen uplatnit reklamaci váhového množství ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí, že reklamace nebyla oprávněná, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.
 • 3. Reklamace optických vad - Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky oznámí prodávajícímu zjištěné optické vady jakosti, nejdéle do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Není možné reklamovat palivo, pokud je již spáleno více než 10% dodaného množství.
 • 4. Reklamace skrytých vad - Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě 6-ti měsíců, nedošlo-li ke spálení více než 10% jeho množství. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most, na náklady kupujícího. Pokud bude reklamace oprávněná, bude mu poskytnuta náhrada vynaložených nákladů na tento rozbor.
 • 5. Zápis reklamace - O průběhu reklamace se sepíše zápis. O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník.
 • 6. Vyřízení reklamace - Pokud bude dodáno zboží s podstatnými vadami, obdrží kupující nové zboží bez vad nebo mu bude poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 • Palivové dřevo

  ... 8 plnometrů měkkého, nebo tvrdého dřeva ...

  ... kdykoliv Vám dovezeme ...

  CENÍK

  VŠECHNA PALIVA SKLADUJEME V KRYTÉ HALE

  Hnědé uhlí
  Frakce Název Cena s DPH Doporučení
  20-40mm Ořech 1 Bílina 336,40 Kč
  10-25mm Ořech 2 Bílina 312,20 Kč Automatické kotle
  40-100mm Kostka Bílina 364,20 Kč
  60mm Brikety 2´´ REKORD 479,20 Kč Vysoká výhřevnost a doba hoření, méně popela
  Černé uhlí
  Frakce Název Cena s DPH Doporučení
  40-80mm Kostka KHW 517,90 Kč Vysoká výhřevnost a minimum popela
  60-200mm Kusy KHW 517,90 Kč Vysoká výhřevnost a minimum popela
  20-40mm Koks O2 599,00 Kč
  Černouhelná směs 223,90 Kč Vysoká výhřevnost a doba hoření, méně popela
  Palivové dřevo
  Jednotka Název Cena s DPH Poznámka
  8 plm Měkké dřevo 6.800,- Kč Smrk
  8 plm Tvrdé dřevo 9.800,- Kč Dub, buk případně jasan

  KDE NÁS NAJDETE